Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

Chairperson’s Message

26540835_1742360365782685_1509987026_oSKKP – Gabay sa Pag-unlad, Daan ng Tagumpay!

Sa gitna ng kahirapan at paghihikahos sa buhay, marami pa din sa ating mga kababayan ang patuloy na umaasa at naniniwala sa pag-ikot ng gulong.    Pagsusumikap kasama ang matibay na pananampalataya sa Poong Lumikha ay daan upang maingat ang antas ng kabuhayan.

Ang Samahang Kapatiran Kababaihan ng Pulilan ay nabuo sa isang misyon na palakasin ang sektor ng mga kababaihan na magiging kaagapay sa pag-unlad ng isang pamilya, ng pamayanan at ng bayan.   Sa pananaw ng mga nagdaang taon ang mga kababaihan ay hindi nabibigyan ng puwang sa lipunan sa paniniwala na ito ay mahina at tagapangalaga lamang ng kanyang tahanan.  Subalit sa paglipas ng panahon nabago ang paniniwalang ito sapagkat nakita sa mga kababaihan ang husay at marubdob na pagsusumikap sa iba’t ibang larangan hindi lamang sa pag-aalaga ng mga anak at ng kanyang asawa.  Nabigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan na maipamalas nito ang mas malalim na pundasyon sa pagbuo ng makulay na kahulugan ng tagumpay.

Sa ganitong kalalagayan ang SKKP-MPC bilang natatanging kooperatiba na kumikilala sa kahalagahan ng kababaihan sa lipunan lalo’t higit sa bayan ng Pulilan.  Sa loob ng 22 taon naibahagi ng SKKP-MPC ang layunin nito at nabigyan ng katuparan ang mga pangarap ng mga kakabaihan na makita ang kanilang halaga sa pagbibigay ng kaunlaran sa kanilang pamilya.  Sa maraming gawain at proyekto na ipinatupad at patuloy na ipinapatupad ng samahan ay tunay na dumarami ang tumatangkilik dito sapagkat nakita nila ang tunay na kahulugan ng salitang “samahan”.

Ang SKKP-MPC ay hindi matitinag sa mga hangarin nito na makatulong sa mas marami pang kababaihan sapagkat naniniwala ang samahan na ang tagumpay ay hindi nasusukat lamang sa dami ng miyembro subalit sa dami ng pamilyang naiangat ang antas ng kabuhayan dahil sa tulong at gabay ng kooperatiba.  Ang sabi nga sa bibliya”tulungan mo ang tao mangisda at hindi ang bigyan lamang sila ng isda” sa ganitong kalalagayan ang SKKP-MPC bilang isang kooperatiba ay hindi lamang sa pampinasyal nakatuon bagkus sa lawak ng mararating ng puhunan kanyang hiniram.

Samahang Kapatiran Kababaihan ng Pulilan—– Isang samahan at kooperatibang may malasakit sa bawat kakabaihan sapagkat ang tagumpay ng isang babae ay nasusukat sa langkay ng mga matagumpay na mga kababaihan na nasa kanyang likuran. Ang samahang may suporta sa bawat isa na ang lahat ng layunin at pangarap ay may katuparan.  Matatag, may paninindigan, may pangarap para sa pamilya, higit sa lahat inspirasyon ng kabataan at kalalakihan, AKO isang Babae kasapi ng SKKP-MPC.

Mula sa panulat ni. Gng.Olive Pagtalunan-Castro

Chairperson-SKKP-MPC