Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

Mission and Vision

Mission


Isang makabago at makataong pamunuan kooperatibang nagkakaisa at nakatuon na mai-angat ang kalidad ng buhay ng mga kasapi nito at ng kanilang komunidad

Vision


  1. Patuloy na pagdaluyin ang pinagsama-samang pagsisikap tungo sa pagpapalakas ng kasapian
  2. Tuloy-tuloy na pagkakaisa sa kabuuan pagpapaunlad ng pagkatao bilang pundasyon na isang makabago at makataong pamunuang pangkooperatiba
  3. Tuloy-tuloy sa wastong paghubog ng mga namumuno at kawani sa pag-uugali, kinakailangang kagalingan, na may makataong kaisipan at diwa ng kooperatibismo tulad ng mga nagsipag-tatag nito
  4. Patuloy na gabayan ang bawat isa na makamit ang adhikain na may pagkakaisa ng isip at puso
  5. Tuloy tuloy na manguna sa pagtuklas ng mga bagong produkto serbisyo kalakalan at teknolohiya

image1